Rau mầm phộng ngon, giòn giòn kết hợp với hạn sản tươi sống, ngọt thịt